Skip to content

Rozprawka Angielski Opinion Essay

CZYM JEST FOR AND AGAINST ESSAY?

Jednym z zadań na egzaminie Cambridge English: First jest napisanie rozprawki za i przeciw (for and against essay). Należy przedstawić zalety i wady danego zagadnienia oraz przedstawić rzeczowe argumenty, dzięki którym Twoja wypowiedź pisemna będzie prowadzić do konkluzji adekwatnej do tematu pracy. Pamiętaj o zachowaniu właściwej objętości pracy: 140-190 słów.

PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINU FCE JESZCZE SKUTECZNIEJ
Jeżeli przygotowujesz się do egzaminu Cambridge English: First to koniecznie sprawdź ofertę książek, które przygotują Ciebie do egzaminu FCE.
Zobacz ofertę

Poprawnie napisana rozprawka za i przeciw składa się zazwyczaj z czterech akapitów:

 1. WSTĘP – ogólne przedstawienie zagadnienia w sposób przejrzysty i przykuwający uwagę czytelnika. Możesz napisać, że istnieją dobre i złe strony pewnego zjawiska, ale nie wymieniaj ich jeszcze w pierwszym akapicie. Warto pokusić się o pytanie retoryczne, aby wzbogacić swoją wypowiedź i wzbudzić zainteresowanie osoby czytającej Twoją rozprawkę.
 2. ZALETY – wybierz 2-3 argumenty i uzasadnij je. Ciekawym rozwiązaniem jest także zastosowanie cytatu znanej osoby, który wpasowałby się idealnie w tok zapisanych przemyśleń.
 3. WADY – jak wiadomo niemal wszystko ma dwie strony medalu. Zastanów się nad cechami negatywnymi danego zagadnienia. Zapisz je i rozwiń jak w przypadku zalet.
 4. ZAKOŃCZENIE – podsumowanie uwzględniające negatywne lub pozytywne stanowisko autora. W ostatnim akapicie możesz jasno przedstawić osobiste spojrzenie na daną kwestię.

JAK NAPISAĆ DOBRĄ ROZPRAWKĘ PO ANGIELSKU? – WSKAZÓWKI

Zanim zabierzesz się do tworzenia eseju warto zapamiętać kilka zasad, dzięki którym napiszesz poprawny tekst rozprawki. Pamiętaj to nie list do przyjaciela! Wypracowanie musi być napisane w stylu formalnym. Co to oznacza w praktyce? Budujesz zdania złożone połączone odpowiednimi spójnikami (moreover, additionally), nie używasz form skróconych (don’t -> do not) i stosujesz słownictwo na poziomie B2+ (interesting -> gripping). Nie należy stosować zaimków osobowych „I – we” ponieważ wyraźnie wskazują one na opinię osoby piszącej. Zastąp je formą bezosobową, stroną bierną a także inwersją stylistyczną. Takie „wspomagacze językowe” sprawią, że rozprawka za i przeciw będzie czytelna a tym samym lepiej oceniona przez egzaminatora.

Każdy akapit powinien rozpoczynać się od tzw. topic sentence. To nic innego jak krótkie zdanie, które przedstawia ogólny zarys danego akapitu. Możesz napisać np.: „There are various benefits of using public transport.”

PRZYDATNE WYRAŻENIA, DZIĘKI KTÓRYM TWOJA ROZPRAWKA ZA I PRZECIW ODNIESIE SUKCES

1. Przytaczanie przykładów i kontrastu:

 • for example / for instance – na przykład
 • however / although – jednakże / chociaż
 • despite / in spite of – pomimo
 • on the one hand / on the other hand – z jednej strony / z drugiej strony
 • therefore / as a result / thus – zatem / tak więc
 • moreover / in addition – co więcej / ponadto
 • be in favour of / be against – być za / przeciw

2. Wymienianie argumentów:

 • in the first place – po pierwsze
 • to start with – na początek
 • firstly / secondly / thirdly – po pierwsze / drugie / trzecie
 • besides – poza tym
 • finally – na koniec

3. Prezentacja argumentów typu „for”:

 • the main advantage of … is that – główną zaletą … jest to, że
 • it is believed / said that – sądzi / mówi się, że
 • a number of people are in favour of – niektóre osoby są za …
 • another benefit is that – kolejną zaletą jest to, że
 • not only is it a great asset, but also – nie tylko jest to dużą zaletą, ale również …

4. Prezentacja argumentów typu „against”:

 • opponents point out that – przeciwnicy zwracają uwagę, że
 • however,it needs to be added that – jednakże, należy dodać, że
 • from an ethical point of view – z etycznego punktu widzenia
 • the issue is far from being solved, but – długa jeszcze droga do rozwiązania tego problemu, ale

5. Podsumowanie:

 • in conclusion – na zakończenie
 • it is clear from the above evidence that – z powyższych punktów wynika, że
 • to sum up – podsumowując
 • all in all – ogólnie rzecz biorąc
 • taking all this into consideration / account – biorąc wszystko pod uwagę
 • on balance – po namyśle

PRZYKŁAD ANGIELSKIEJ ROZPRAWKI ZA I PRZECIW

TO SHOP OR NOT TO SHOP AT WEEKENDS?

It is commonly known that doing the shopping at weekends has become very convenient these days in Poland. A great number of people go shopping on Sundays and they cannot imagine this could be different. There are those who believe that purchasing things should not take place then. Therefore, the question arises whether shops should be open at weekends or not?

This cannot be denied that there are a lot of advantages of shopping at weekends. Firstly, the one who is busy can spend long hours walking around a mall to find the best products. Additionally, one can take their friends or family and choose from various forms of entertainment. Besides, stores attract customers by holding sales at the weekend. Thus, it is a sin not to take advantage of it.

Opponents point out that there are more drawbacks of weekend shopping rather than benefits. Someone once said „the quickest way to know a woman is to go shopping with her” and this quote appears to be true in the times of consumerism. As a matter of fact, a shopping mall is treated like a meeting point and the majority of people are inclined to admit they do it just to kill time. Not only do shop assistants need to stay at work, but also they cannot spend leisure with their families. Finally, it is a vicious circle if everyone goes to commercial centres and helps this phenomenon to implant into everyday routine.

To sum up, there are different points of view whether weekend shopping is good or bad. I personally believe that shopping centres ought to be closed and there is enough time to buy items on a daily basis. Most European countries do not have problems with that so why should we?

Pobierz przykład w PDF

INNE RODZAJE ROZPRAWEK W JĘZYKU ANGIELSKIM

Teraz już wiesz jak napisać bardzo dobrą rozprawkę po angielsku. Jeśli szukasz więcej przykładów rozprawek, to koniecznie przeczytaj najnowszy wpis – Ways To Go Green Without Changing Your Lifestyle, w którym podajemy inny rodzaj rozprawki w języku angielskim tzw. rozwiązanie problemu (problem-solution essay). Poznaj więcej przydatnych słówek i gotowych zwrotów.

Rozprawka wyrażająca opinię (opinion essay): Przyczyny zaburzeń żywienia wśród młodych kobiet należy szukać w mediach. Czy zgadzasz się z tą opinią?

Over the last decade or two a lot of young people, especially women, have fallen prey to eating disorders, such as anorexia or bulimia. The main reason for this worrying tendency is often seen in the role that the media ascribe to image. In my opinion, this accusation is quite right.

First of all, today's reality is to a considerable extent created by the Internet, television and the press. They promote the most desirable image, bombarding us with pictures of skinny celebrities whose lives are shown as glamorous and perfect. As a result, appearance has become the leading factor in judging a person.

What is more, the media provide advice on how to adjust our lives to meet the demand for an impeccable figure. Wherever you look, you can read articles about the latest diets and training programmes which should help you shape your body to perfection. Self-conscious teenagers are surely influenced by this kind of recommendation.

To balance this view, some claim that the family is also to blame. In today's world a lot of children are either brought up by single parents or witness their parents' rows, fights and divorces. This kind of environment leads to the feeling of insecurity which may result in various disorders.

To sum up, although there may be other reasons for eating disorders among young people, it seems impossible to underestimate the role of the media in creating the way they perceive themselves in relation to others.

liczba słów: ~242

Słowniczek

Słownictwo:
ascribe - przypisywać
accusation - oskarżenie
considerable - znaczny
adjust - dopasować, dostroić, dostosować
impeccable - nieskazitelny, nienaganny
self-conscious - skrępowany, wstydliwy, przewrażliwiony na punkcie swojego wyglądu
disorder - zaburzenie
underestimate - nie doceniać
perceive - postrzegać

Wyrażenia:
fall prey to - paść ofiarą
to a considerable extent - w znacznym stopniu
result in - prowadzić do